ترندات

قرآن هدف از تشکیل حوزه های علمیه را چه میداند

 • قرآن هدف از تشکیل حوزه های علمیه را چه می داند

  1- قرآن هدف از تشکیل حوزههای علمیه را چه میداند؟ 1) هشدار و انذار 2) بشارت و امید دادن 3) هر دو مورد. جواب : گزينه …

 • قرآن هدف از تشکیل حوزه های علمیه را چه می داند

  اصلاً قرآن میگوید حوزه تشکیل بشود، از هر جمعیتی، یک افرادی در حوزههای علمیه بروند، روحانی، عالم ربّانی بشوند، برگردند هشدار بدهند، «لِيُنْذِرُوا» ( …

 • حوزه علمیه

  یکی از اهداف حوزههای علمیه عینیت بخشیدن به دین و تشکیل حکومت دینی مبتنی بر اصل امامت در دوره غیبت است، به عبارت دیگر، یکی از اهداف حوزه، تحقق حاکمیت الله و …

 • حوزه علمیه (اسلام)

  پس از تشکیل حوزه علمیه قم توسط شیخ عبدالکریم حائری یزدی تعدادی از استادان این حوزه نیز به آیتالله معروف شدند. آیتالله العظمی ویرایش. کاربرد این عنوان …

 • سند چشمانداز حوزههای علمیه

  حوزههای علمیه به عنوان مهد پرورش مجتهدان وارسته، با بهرهگیری از منابع اصیل اجتهاد، اقامه دین را در ابعاد فردی، اجتماعی و حاکمیتی وظیفه خود میداند و در امتداد …

 • اهداف حوزه علمیه

  این هدف، در عصر حاضر، به رهبری بزرگمردی از سلاله پیامبران و رهبران راستین بشر و یکی از دستپروردگان حوزه، یعنی امام خمینی(رضوان الله علیه)عملی شده و نظام مقدس …Missing: میداند | Show results with:میداند

 • حوزه علمیه

  برخی از کسانی که در حوزه درس میخوانند لباس روحانیت به تن میکنند. کلاسهای دروس حوزه علمیه در مدارس، مساجد، مراقد مقدسه و در خانههای روحانیان تشکیل میشود. در …

 • رسالت حوزههای علمیه؛ تبلیغ، تحقیق و موعظه r

  این امر از نشانههای هدایتگری ولی خداست. دیدار اخیر مبلغین و طلاب حوزههای علمیه سراسر کشور را در راستای همین وظیفه هدایتگری میتوان تحلیل و …

 • حوزههای علمیه در تربیت اخلاقی و معنوی علمداران دین پیشگام و موفق …

  حوزههای علمیه در تربیت اخلاقی و معنوی علمداران دین، عالمان مجاهد، هادیان عامل و مجاهدان ولایتمدار در طول تاریخ خصوصاً در عصر امام خمینی؛ پیشگام و موفق …

السابق
احوال الطقس العنصر جيجل
التالي
مفتاح الخريطة مجموعة من المصطلحات التي تمثل الظاهرات التي توضحها الخريطة