ترندات

معنی شعر توانا بود هرکه دانا بود ز دانش دل پیر برنا بود

  معنی: هرکسی که دانا باشد توانا هم هست. اگر دانش در وجود شخص پیری باشد، دل او همچون جوانان، شاداب خواهد بود.4 days ago

 • معنی شعر توانا بود هر که دانا بود ز دانش دل پیر برنا بود

  هر کس دانا باشد، توانا هم میشود. از دانش دل انسان پیر جوان میشود. (دانش باعث میشود انسان پیر مانند جوانان زنده دل و زنده اندیش باشد.) {برنا به معنی جوان …

 • معنی توانا بود هرکه دانا بود ز دانش دل پیر برنا بود

  مفهوم بیت: وظیفه ی ما میان ما و خدا ، فقط بندگی است.۷- توانا بوَد هرکه دانا بوَد ◈※◈ زدانش، دل پیر، بُرنا بودمعنی: هرکسی که دانا باشد، …

 • معنی شعر توانا بود هرکه دانا بود کلاس چهارم r

  انسانی که داناست به هر کاری هم تواناست , با دانش دل انسان پیر جوان می گردد. به دانش فزای و به یزدان گرای — که او باد , جان تو را رهنمای.

 • معنی بیت درس 6 فصل سوم فارسی دوم ابتدایی

  تـوانـا بـود هـر کـه دانـا بـود ز دانـش دل پیر برنا بود. معنی: هر کس دانا باشد و علم و دانش داشته باشد توانا می شود و به وسیله ی علم و دانش دل انسان پیر …

 • معنی توانا بود هرکه دانا بود ز دانش دل پیر برنا بود

  معنی: به نام خداوندی که جان و اندیشه را آفرید و اندیشه ی انسان چیزی برتر از این را نمی تواند تجسم کند. معنی کلمات: خرد: دانش اندیشه: فکر آرایه …

 • معنی شعر خرد و دانش فارسی چهارم صفحه ۱۲۸

  ۱- توانا بود هر که دانا بود *** ز دانش دل پیر برنا بود · ۲- به دانش فزای و به یزدان گرای *** که او باد ، جان تو را رهنمای

 • شعر «خِرَد و دانش» و معنی شعر | شاه کلید نکات

  به دانش فزای و به یزدان گرای که او باد ، جان تو را رهنمای · بیاموز و بشنو ز هر دانشی بیابی ز هر دانشی، رامشی.

 • معنی شعر خرد و دانش (فردوسی)

  معنی: هرکسی که دانا باشد توانا هم هست. اگر دانش در وجود شخص پیری باشد، دل او همچون جوانان، شاداب خواهد بود. برنا: جوان و شاداب. ۲- …

السابق
نقاشی با نشانه ز کلاس اول
التالي
نقاشی با نشانه ز