ترندات

بر سر آنم که گر ز دست برآید

 • حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۳۲

  (آن چه در پرانتز آورده ام مطابقت آن با چاپ معروف و معتبر قزوینی-غنی است.) بر سر آنم که گر ز دست برآید دست بکاری زنم که غصّه سر آید منظر(خلوت) دل نیست جای …

 • غزل شماره ۲۳۲

  غزل شماره ۲۳۲ از دیوان حافظ – بر سر آنم که گر ز دست برآید. بر سر آنم که گر ز دست برآید دست به کاری زنم که غصه سر آید. خلوت دل نیست جای صحبت اضداد

 • غزل شماره ۲۳۲ حافظ: بر سر آنم که گر ز دست برآید

  بر سر آنم که گر ز دست برآید دست به کاری زنم که غصه سر آید خلوت دل نیست جای صحبت اضداد دیو چو بیرون رود فرشته درآید صحبت حکام ظلمت شب یلداست نور ز خورشید جوی …

 • تفسیر و معنی غزل 232 حافظ: بر سر آنم که گر ز دست برآید

  غزل 232 حافظ با مصرع «بر سر آنم که گر ز دست برآید» شروع میشود. در این غزل تعابیری وجود دارد که حافظ در فکر راهکاری است تا اگر از دستش …

 • غزل شماره 232 دیوان حافظ : بر سر آنم که گر ز دست برآید

  تعبیر و تفسیر کامل شعر و فال حافظ : بر سر آنم که گر ز دست برآید دست به کاری زنم که غصه سر آید خلوت دل نیست جای صحبت اضداد دیو چو بیرون رود فرشته درآید.

 • بلبل عاشق 4

  134- بلبل عاشق. برسر آنم که گر زدست بر آید دست بهکاری زنم که غصه سرآید. خلوت دل نیست جای صحبت اضداد دیو چو بیرون رود فرشته در آید.

 • دیوان حافظ/بر سر آنم که گر ز دست برآید

  ۲۳۲, بر سر آنم که گر ز دست بر آید, دست بکاری زنم که غصه سر آید, ۱۸۷. خلوت دل نیست جای صحبت اضداد, دیو چو بیرون رود فرشته درآید.

 • ديوان حافظ

  بر سر آنم که گر ز دست برآيد. دست به کاري زنم که غصه سر آيد ; خلوت دل نيست جاي صحبت اضداد. ديو چو بيرون رود فرشته درآيد ; صحبت حکام ظلمت شب يلداست. نور ز خورشيد …

 • بر سر آنم که گر ز دست بر آید

  بر سر آنم که گر ز دست بر آید دست بکاری زنم که غصه سر آید خلوت دل نیست جای صحبت اضداد دیو چو بیرون رود فرشته درآید صحبت حکّام ظلمت شب یلداست نور ز خورشید جوی بو …

 • حافظ شیرازی :: بر سر آنم که گر ز دست برآید

  بر سر آنم که گر ز دست برآید. دست به کاری زنم که غصه سر آید. خلوت دل نیست جای صحبت اضداد. دیو چو بیرون رود فرشته درآید. صحبت حکام ظلمت شب یلداست.

السابق
مع سالم ٢٧٠ ريالا من فئتي ٥٠ ريالا و ١٠ ريالات فقط . فإذا كانً عدد الأوراق من فئة ١٠ ريالات يساوي أ
التالي
تردد شام اف ام