ترندات

شعر اگر ز گور به جایی دری نباشد چه

 • تیوال | سپهر: اگر زِ گور، به جایی دری نباشد چه؟! وگر تمام شود

  اگر زِ گور، به جایی دری نباشد چه؟! وگر تمام شود، محشری نباشد چه؟! گرفتم اینکه دری هست و کوبهای دارد… در آن کویر، کسِ دیگری نباشد چه؟

 • شعر زیبا از حسین جنتی : اگر ز گور، به جایی دری نباشد چه؟ e
 • اگر ز گور به جایی دری نباشد چه

  شمارهٔ ۲۶۹ ; ما چون ز دری پای کشیدیم کشیدیم. امید ز هر کس که بریدیم ، بریدیم ; دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند. از گوشهٔ بامی که پریدیم ، پریدیم …

 • hossein_jannati on X: “اگر زِ گور به جایی دری نباشد چه؟! وگر تمام شود …

  اگر زِ گور به جایی دری نباشد چه؟! وگر تمام شود محشری نباشد چه؟! کفنکشان چو درآیم زِ خاک و حق خواهم، دبیرِ محکمه را دفتری نباشد چه؟

 • اگر زِ گور، به جایی دری نباشد چه؟! وگر تمام شود e
 • hossein_jannati on X: “.. اگر زِ گور، به جایی دری نباشد چه؟! وگر تمام …

  اگر زِ گور، به جایی دری نباشد چه؟! وگر تمام شود، محشری نباشد چه؟!Missing: شعر | Show results with:شعر

 • حسین جنتی

  شعر. ۲۲۰۶. اگر زِ گور، به جایی دری نباشد چه؟! وگر تمام شود، محشری نباشد چه؟! گرفتم اینکه دری هست و کوبهای دارد… در آن کویر، کسِ دیگری نباشد چه؟!

 • شعر اگر ز گور به جایی دری نباشد چه

  اگر زِ گور به جایی دری نباشد چه؟! وگر تمام شود محشری نباشد چه؟! کفنکشان چو درآیم زِ خاک و حق خواهم، دبیرِ محکمه را دفتری نباشد چه؟ اگر زِ گور، …

 • شعر زیبا از حسین جنتی : اگر ز گور، به جایی دری نباشد چه؟ e
 • Hossein_jannati – Telegram

  به شعرِ سایه در “آن” بزمگاهِ آزادی طرب کنید که پُر نوش باد جامِ شما و حالا اگر … . اگر زِ گور، به جایی دری نباشد چه؟! وگر تمام شود، محشری نباشد چه؟! گرفتم …

السابق
ز دلتنگیم آشیونه بسازید
التالي
اگر ز گور به جایی