ترندات

معنی شعر ص ۱۰ فارسی نهم

 • معنی شعر به نام خداوند جان و خرد فارسی نهم

  معنی: به نام خداوندی که جان و اندیشه را آفرید و اندیشه ی انسان چیزی برتر از این را نمی تواند تجسم کند. معنی کلمات: خرد: دانش اندیشه: فکر آرایه ها ادبی: خرد و …

 • معنی شعر به نام خداوند جان و خرد نهم صفحه ۱۰

  ۷- توانا بوَد هرکه دانا بوَد ◈※◈ زدانش، دل پیر، بُرنا بود · معنی: هرکسی که دانا باشد، توانایی هم دارد، انسان دانا میتواند هر …

 • معنی شعر ستایش به نام خداوند جان و خرد فارسی نهم + کلمات و آرایه ها

  معنی کلمات و آرایه های شعر ستایش به نام خداوند جان و خرد فارسی نهم ؛ در این نوشته از بخش آموزش و پرورش ماگرتا با معنی لغات و واژه ها ، آرایه های ادبی و زبانی و …

 • معنی شعرهای فارسی نهم به نام خداوند جان و خرد
 • معنی شعر صفحه 10 فارسی نهم

  معنی شعر صفحه 10 فارسی نهم ، معنی کامل شعر به نام خداوند جان و خرد فارسی نهم . به نام خداوند جان و خرد / کزین برتر اندایشه برنگذرد.

 • معنی شعر به نام خداوند جان و خرد کلاس نهم

  معنی شعر به نام خداوند جان و خرد فارسی کلاس نهم شاهنامه فردوسی صفحه 10 کتاب فارسی پایه نهم ستایش به نام خداوند جان و خرد درس اول فارسی نهم.

 • معنی شعر به نام خداوند جان خرد فارسی نهم (ستایش) + آرایه های ادبی …

  شعر «ستایش: به نام خداوند جان و خرد»: ستایش. به نام خداوند جان و خرد. شاعر: فردوسی; قالب شعر: مثنوی; اثر: شاهنامه. به نام خداوند جان و خرد/ …

 • معنی شعر به نام خداوند جان و خرد فارسی نهم

  هر کس دانش کسب کند در زندگی موفق خواهد بود و با کسب علم، فرد پیر مانند جوانی توانا، زنده خواهد بود. معنی لغات شعر به نام خداوند جان و خرد: خرد: عقل. کیوان: …

 • ادبیات نهم صفحه 10 «به نام خداوند جان و خرد »

  … نهم صفحه 10 «به نام خداوند جان و خرد ». معنی شعر «به نام خداوند جان و خرد» ص 10 ادبیات نهم. خرد:دانش بیننده :چشم. کزین:که از این مرنجان :آزار مده. کیوان :نام …

السابق
حل ص ۶۷ ریاضی هفتم
التالي
ص ۲۴ قران هفتم