ترندات

معنی شعر نام نیکو گر بماند ز آدمی به کز او ماند سرای زرنگار

  نام نیکو گر بماند ز آدمی به کزو ماند سرای زرنگار (سعدی). معنی بیت: اگر خوشنامی از انسان به یادگار بماند، بهتر از آن است که از او خانههای مجلّل.17 minutes ago

 • معنی: نام نیکو گر بماند ز آدمی / به کزو ماند سرای زرنگار را بنویسید.

  سلام اگر از انسان اسم نیک و نام خوب برجا بماند،بهتر از آن است که از او خانه ی طلا کاری(زیبا و مجلل)به یادگار بماند موفق باشید. 1. گزارش اشتراک گذاری.

 • معنی شعر درس نام نیکو فارسی پنجم ابتدایی ❤

  نام نیکو، گر بماند ز آدمی *** به کزو ماند سرای زر نگار. اگر نام نیکو و خوب از آدم به جا بماند بهتر از این است که خانهای طلاکاری شده از او باقی بماند. نام …

 • معنی درس نهم فارسی هشتم (کلمات + آرایه های ادبی)

  معنی شعر نام نیکو گر بماند. نام نیکو گر بماند ز آدمی ◈※◈ به کزو ماند سرای زرنگار. معنی: اگر از انسان، اسم نیک و نام خوب برجا بماند، بهتر از آن است که از او …

 • مفهوم این بیت چیست؟ (نام نیکو گر بماند ز آدمی به کزو ماند سرای زرنگار)

  مفهوم این بیت چیست؟ (نام نیکو گر بماند ز آدمی به کزو ماند سرای زرنگار). 1 ). انسان باید به دنبال شهرت طلبی و نام نیک باشد. 2 ). شهرت بهتر از ثروت است.

 • معنی درس دهم فارسی پنجم (کلمات ، متضاد و هم خانواده)

  غرور آفت هنر است. معنی: غرور، تکّبر و خود بزرگ بینی، بلای هنر است. نام نیکو گر بماند ز آدمی به کزو ماند سرای زرنگار

 • معنی شعر نام نیکو گر بماند ز آدمی

  معنی: اگر نام خوب از انسان به یادگار بماند بهتر از این است که از او خانه های زیبا ومجلّل باقی بماند . لغت: زرنگار: دارای نقش هایی از طلا ،طلا …

 • درس پانزدهم: ” نوجوان باهوش ”

  نام نیکو گر بماند ز آدمی به کزو ماند سرای زرنگار (سعدی). معنی بیت: اگر خوشنامی از انسان به یادگار بماند، بهتر از آن است که از او خانههای مجلّل. و اشرافی بر جای …

 • معنی شعر نام نیکو گر بماند ز آدمی به کزو ماند سرای زرنگار هشتم

  جواب سوال ” معنی شعر نام نیکو گر بماند ز آدمی به کزو ماند سرای زرنگار هشتم ” را در همیارخاص ببینید جواب 100% درست اینجاست | hamyarkhas.ir …

 • معنی شعر نام نیکو گر بماند ز آدمی به کزو ماند سرای زرنگار

  نام نیکو گر بماند ز آدمی به کزو ماند سرای زرنگار (سعدی). معنی بیت: اگر خوشنامی از انسان به یادگار بماند، بهتر از آن است که از او خانههای مجلّل.

السابق
دانلود اهنگ دگر ز حال تو بی خبرم
التالي
اهنگ دگر ز حال تو بی خبرم