ترندات

دیکته درس ه کلاس اول

 • جمله سازی و دیکته اول ابتدایی با حرف یا نشانه ی (هـ ـهـ ـه ه)

  جمله نویسی درس (هـ ـهـ ـه ه) کلاس اول. به نام خداوند بخشنده و مهربان. آهو تند می دود . من کوه نوردی را دوست دارم . شب ها نور ماه زمین …

 • دیکته ه کلاس اول

  در این مطلب برای شما عزیزان دیکته درس اِ ـِـ ـه ه کلاس اول دبستان آماده شده است.اِمام ـ نَرده ـ مِداد ـ ایرانِ ما ـ سَبَدِ توت ـ مِدادِ اَمین – ساده. دیکته …

 • متن روانخوانی و تمرین دیکته نشانه ی هـ ـهـ ـه ه

  پسر دانای من بعد از خواندن متن زیر نوشتن کلمات جدید را تمرین کن . به به هوا خوب است . مهتاب زیبا است . ای خدای مهربان ، آسمان ، ماه و ستاره هایت را دوست …

 • دیکته درس ه کلاس اول دبستان

  در این مطلب برای شما عزیزان دیکته درس ه کلاس اول دبستان آماده شده ست.مهتاب – هوا – به به – مهربان – آهو – ماه – کوه – شب ها – کوه نوردی.

 • دیکته اول دبستان نشانه ه
 • دیکته شب کلاس اول دبستان

  با توجه به اینکه کودکان اول دبستان تازه حروف و کلمات را یاد گرفته اند در تابستان هم هر شب سه خط به آنها دیکته بگویید تا هم فراموش نکنند و هم به آنها فشار …

 • دیکته درس اِ ـِـ ـه ه کلاس اول دبستان

  در این مطلب برای شما عزیزان دیکته درس اِ ـِـ ـه ه کلاس اول دبستان آماده شده است.اِمام ـ نَرده ـ مِداد ـ ایرانِ ما ـ سَبَدِ توت ـ مِدادِ اَمین – ساده.

 • متن روانخوانی و تمرین دیکته نشانه ی اِ ِ ـه ه

  دلبندم متن زیر را خوب و با دقت بخوان و بعد نوشتن کلمات جدید را تمرین کن . اَز اِمروز دَبِستان ِ ما باز اَست .

 • متن دیکته های کلاس اوّل

  متن دیکته های کلاس اوّل دیکته شماره 1 آ ا ـ بـ ب ـ آب ـ با ـ آ ا ـ بـ ب ـ بابا ـ آ ا ـ بـ ب ـ بابا آب ـ آ ا ـ بـ ب ـ دیکته شماره 2 آ ا ـ آب ـ بـ ب ـ با ـ

السابق
موعد مباراة الهلال والنصر موسم الرياض
التالي
املا درس ه کلاس اول