ترندات

ریاضی چهارم ص ۱۱۶

 • جواب صفحه ۱۱۶ و ۱۱۷ ریاضی چهارم ▶ مرور فصل ۵

  جواب فرهنگ نوشتن و تمرین های مرور فصل ۵ صفحه ۱۱۶ و ۱۱۷ ریاضی چهارم ابتدایی از قسمت عدد اعشاری و عدد مخلوط را در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما …

 • ریاضی چهارم ابتدایی فصل5 صفحه116
 • تدریس صفحه ی 116 و 117
 • ریاضی چهارم صفحه ۱۱۶ و ۱۱۷ با جواب (مرور فصل)

  ۱/۷ یعنی ۱۷ تا یک دهم و ۰/۸ یعنی ۸ تا یک دهم، اگر آنها را از هم کم کنیم ۹ تا یک دهم می ماند. پس جواب ۰/۹ است. جواب تمرین صفحه ۱۱۶ ریاضی چهارم. ۱ …

 • جواب صفحه ۱۱۶ و ۱۱۷ ریاضی چهارم ❤ [ گام به گام + پاسخ کامل و درست ]

  گام به گام فرهنگ نوشتن و تمرین صفحه صد شانزده و صد هفده کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی به همراه حل سوالات در ادامه مطلب وجود دارد. با بخش آموزش از مجله اینترنتی …

 • صفحه 116 ریاضی پایه چهارم ابتدایی
 • آموزش صفحه 116 کتاب ریاضی چهارم
 • ریاضی چهارم ابتدایی صفحه 116 ( مرور فصل 5 عدد اعشاری )
 • ریاضی چهارم، صفحه 116 فصل 5
السابق
سعر الريال ر اليوم
التالي
ریاضی پنجم ص ۱۲۱