ترندات

پلاک ۹۳ ل مال کجاست

  کدهای استان فارس ۶۳، ۷۳، ۸۳ ،۹۳ میباشد. در خودروهای عمومی، تاکسیها، خودروی معلولین، ادوات کشاورزی و خودروهای دولتی کد پلاک استانی است.

  fa.wikipedia.org › wiki › پلاک_وسایل_نقلیه_استان_فارس

 • پلاک 93 مال کجاست ⭐ [ راهنمای کامل و دقیق ]

  پلاک همه تاکسی ها زرد است. حرف ع برای خودروهای حمل و نقل عمومی است. نشان جهانی یک فرد روی ویلچر به جای حروف در پلاک خودرو معمولین قرار داده میشود. حرف …

 • پلاک وسایل نقلیه استان فارس

  در پلاک خودرو های عمومی استان فارس کد های ایران ۶۳ ع و ایران ۷۳ ع و ایران ۸۳ ع به صورت کامل واگذار شدند و اکنون کد ایران ۹۳ ع با سرشماره ۱۱ ع در حال واگذاری …

 • پلاک ایران 93 مال کجاست و برای کدام شهر است؟

  پلاک های وسایل نقلیه ایرانی دارای یازده نوع برای خودروها و پلاک موتورسیکلت ها هستند که در چهار رنگ صادر می شوند. شماره گذاری خودروها نیز به صورتی است که می …

 • شماره گذاری پلاک خودرو ها

  شماره گذاری پلاک خودرو ها … شهرهای استان : بابل ( ۷۲ج) – آمل ( ۷۲ب ) – تنکابن ( ۷۲د) – رامسر ( ۷۲س) – نوشهر ( ۷۲ص) – نور ( ۷۲ط) – بهشهر ( ۷۲ق) – قائم شهر ( ۷۲ل) …

 • پلاک ۶۳ ، ۷۳ ، ۸۳ و ۹۳ مال کجاست

  پلاک 63 ، 73 ، 83 و 93 مال کجاست کدهای استان فارس ۶۳، ۷۳، ۸۳ ،۹۳ میباشد. در خودروهای عمومی، تاکسیها، خودروی معلولین، ادوات کشاورزی و …

 • شماره پلاک ۹۳ مال کجاست برای کدام استان است؟

  شماره پلاک ایران ۹۳ خودرو ماشین مال کجا هست و برای کدوم استان است؟ · تازهها · کامبیز بروجرد استان لرستان آدرس خیابان و کوچه در نقشه · مهر هشت بانه …

 • پلاک وسایل نقلیه در ایران
 • پلاک های 63، 73، 83، 93 مال کدام شهرن؟

  در وسایل نقلیه عمومی، تاکسی، وسایل نقلیه معلولین، ماشین های کشاورزی و وسایل نقلیه دولتی، کد های با پلاک 63، 73، 83، 93 مختص شهر شیراز و …

السابق
تحويل من وورد ل pdf
التالي
خ به انگلیسی چگونه نوشته می شود