ترندات

مناجات علی دیگر ز نخلستان نمی آید

 • مناجات علی از سوی نخلستان نمی آید

  حسن را غیر از یاس از گفته نعمان نمی آید. علی امشب چرا بهر عبادت بر نمی خیزد چرا شیر خدا از بهر طاعت بر نمی خیزد خدا جویی که از یاد خدا یک دم …

 • مناجات علی از سوی نخلستان نمی آید
 • مناجات علی از سوی نخلستان نمی آید e
 • مناجات علی امشب ز نخلستان نمی آید

  مناجات علی امشب ز نخلستان نمی آیدنوای دلنشین او به گوش جان نمی آید چه شبها مست از صوت یا رب یا ربش بودینوائی دیگر از آن شاہ انس و جان نمی آید…?

 • مناجات علی از سوی نخلستان نمی آید(حمیدزارعپور)
 • مـــــــنــــــاجات علی از سوی نخلستان نمی آید/صــــــــــدای دلـــنشین شاه …

  صــــــــــدای دلـــنشین شاه اِنس و جان نمی آید · بـــــــجای صوت قرآن چون شده كز خانه حیدر · نـــــــــــــوائی …

 • مناجات علی از سوی نخلستان نمی آید ……. A

  به نماز بست قامت که نهد به عرش پا را به خدا علی (ع) نبیند به نماز جز خدا را چو بگفت نام الله و ادا نمـود اکــــــــبر بگرفت هیبت حق همه ملک ماسوا را نبود ز.

 • مناجات علی

  مناجات علی از سوی نخلستان نمی آید صدای دلنشین شاه انس و جان نمی آید بجای صوت قرآن چون شده کز خانه حیدر نوایی جز صدای ناله و فغان نمی آید.

 • مناجات علی امشب زنخلستان نمی آید با نوای دلنشین حاج محمدباقر منصوری
السابق
آمدم ای شاه پناهم بده خط امانی ز گناهم بده
التالي
ما هي صلاة التهجد