ترندات

کلمه با ع کلاس اول

  کلمات دارای عین برای پایه اول ابتداییعـ غیر آخر : عید – علم – عمل – علی – عصمت – عصا – عقاب – عمو – عمه – عالی – عباس – مزرعه – عروس – عروسک – دعا – عینک – عزت – عرفان – عشق – عکس – عربـعـ وسط : … ـع آخر چسبان : … ع آخر تنها :

 • کلمه با (عـ ـعـ ـع ع) برای کلاس اول دبستان

  در ادامه مجموعه ای از کلمات با حرف (عـ ـعـ ـع ع) قرار داده شده که میتوانید برای فرزند کلاس اولی خود استفاده کنید . سه شنبه, ۰۲ آبان ۱۴۰۲. زمان …

 • کلمه با نشانه عـ غیر آخر

  بیش از 410 کلمه با نشانه عـ غیر آخر ، ـعـ وسط ، ـع آخر چسبان و ع آخر تنها برای کلاس اوّل دبستان.

 • کلمه با ع آخر چسبان کلاس اول

  کلمات دارای عین برای کلاس اول ابتدایی برای املای پای تخته. عـ غیر آخر : عید – علم – عمل – علی – عصمت – عصا – عقاب – عمو – عمه – عالی – عباس – …

 • جمله سازی و دیکته اول ابتدایی با حرف یا نشانه ی (عـ ع)

  جمله نویسی درس ع کلاس اول. معصومه خواهر علی است . سعید بعد از درس وسایل خود را جمع می کند . ما هر کاری را با نام خدا شروع …

 • آموزش نشانه «عـ ـعـ ـع ع
 • دانلود فیلم آشنایی با نشانه عـ ـعـ ـع ع .

  دانلود فیلم آشنایی با نشانه عـ ـعـ ـع ع – کلاس اول ابتدایی + کاربرگ فارسی · این کلیپ دربارهی عید غدیر و احترام به حضرت امیر و آیه ۵۵ سوره مائده …

 • جدول ترکیب نشانه ع فارسی اول دبستان
 • کلماتی که با حرف ع تمام میشوند

  کلمات دارای عین برای کلاس اول ابتدایی برای املای پای تخته. عـ غیر آخر : عید – علم – عمل – علی – عصمت – عصا – عقاب – عمو – عمه – عالی – عباس – مزرعه – عروس – …

السابق
ع الدوغري انا تعبان
التالي
اسم ماشین با ع