ترندات

کلمه با ع آخر تنها

 • کلمه با نشانه عـ غیر آخر

  بیش از 410 کلمه با نشانه عـ غیر آخر ، ـعـ وسط ، ـع آخر چسبان و ع آخر تنها برای کلاس اوّل دبستان.

 • کلمات دارای عین برای پایه اول ابتدایی

  ـع آخر چسبان : جمع – موقع – شمع – ربیع – مربع – قطع – قاطع – ترفیع – سمیع – مجتمع – طمع – قانع – قلع و قمع – مدافع – رفیع – دفع – ضایع. ع آخر تنها : شروع …

 • کلمه با (عـ ـعـ ـع ع) برای کلاس اول دبستان

  کلمه باعین وسط ـعـ. بعد; سعی; نعره; سعادت; نعل; بعضی; شعیب; صعود; معلم. کلمه با عین آخر چسبان ـع. جمع. دفع. نفع. رفع. کلمه با عین آخر تنها ع.

 • دانلود فیلم آشنایی با نشانه عـ ـعـ ـع ع + کاربرگ فارسی

  دوستای خوبم! آقای شیخ عباس قمی که دعاهای کتاب مفاتیح الجنان را جمع کردهاند گفتهاند: اولین کسی که نشانهی «ع» عین آخر تنها، را به جای علیه …

 • نشانه «عـ ع»

  … با چهار داداش به نامهای «عـ غیرآخر»، «ـعـ وسط چسبان»، «ـع آخر چسبان» و «ع آخر تنها» آشنا میشی. والدین گرامی، برگههای کاربرگ و کارتهای کلمه …

 • کلماتی که با حرف ع تمام میشوند

  کلماتی که آخرشان ح باشد کلماتی که با حرف ح تمام میشوند کلماتی که به ح ختم میشوند کلماتی که به ه آخر چسبان ختم می …

 • کلمات استثنا

  کلمه ی دیگری نباشد , نیز (ـه آخر چسبان یا ه آخر تنها ) می گیرد . مانند : کرده , بوده , خورده , زده , نامه , دسته , شده , آمده , بسته …

 • زنگ فارسی با آموزش نشانه چهار شکلی(عـ ـعـ ـع ع)در پایه اول خانم نیکخواه

  دانش آموزان نشانه و حرف (عـ ـعـ ـع ع) را با صداها ترکیب و بعد با نشانه های دیگر ترکیب نمودند و کلمات جدید را ساختند . جایگاه این حرف را در جدول الفبا مشخص …

 • آموزش خوشنویسی پایه اول :نگارش نشانه “ع” آخر چسبان و آخر تنها
السابق
کلمه با ع اخر تنها
التالي
کلماتی که ع آخر تنها دارند