ترندات

فوق العاده خاص وزارت بهداشت

  ضریب فوق العاده خاص کادر درمان به نحوی می باشد که فوق العاده شغل و حق شاغل با توجه به میزان دشواری کار با ضریب مورد نظر محاسبه شده و منجر به افزایش حقوق دریافتی کادر درمان می شود.

  www.heyvalaw.com › web › articles › view › فوق-العاده-خاص-کادر-درمان

 • فوق العاده خاص کادر درمان

  فوق العاده خاص کادر درمان بعد از فراز و فرودهایی بالاخره در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه هزاروچهارصدوسه تصویب شد. بر این اساس، وزارت بهداشت مکلف به برقراری …

 • خبر رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص فوق العاده خاص کارکنان نظام …

  رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو و دستیاران پزشکی، ردیف بودجه آموزش برای افزایش ظرفیت از درمان جدا میشود. اود …

 • افزایش حقوق کارکنان نظام سلامت در قالب «فوق العاده خاص

  معاون پرستاری وزیر بهداشت، گفت: به طور میانگین با پرداخت فوق العاده خاص افزایش ۲ میلیون تومانی در حقوق نیروهای نظام سلامت خواهیم داشت.

 • تصمیمات سازمان برنامه و بودجه برای وزارت بهداشت

  وی گفت: با وزارت بهداشت، درباره تکمیل بیمارستانهای در حال ساخت توافق شده و در تخصیصهای اسفند و سال آینده کمک میکنیم تا به طرح توسعه و بهره …

 • شورای نگهبان فوق العاده خاص را تصویب نکرد

  به گزارش ساعت سلامت، پیش از این بهروز رحیمی، معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت بهداشت اعلام کرده بود: فوق العاده خاص کارکنان نظام سلامت برقرار می …

 • جزییات پرداخت «فوقالعاده خاص» کادر درمان اعلام شد

  معاون پرستاری وزیر بهداشت در خصوص پرداخت فوق العاده خاص،گفت: وزارت بهداشت با اصل این موضوع موافق است و بار مالی آن پیش بینی و در خواست آن به سازمان برنامه …

 • مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه برای برقراری فوق العاده خاص کارکنان …

  به منظور ارائه خدمات بهینه بهداشتی و درمانی و افزایش کیفیت خدمات سلامت، وزارت بهداشت مکلف شد نسبت به برقراری فوق العاده خاص برای تمامی کارکنان وزارتخانه، …

 • درخواست پیگیری فوری فوقالعاده خاص توسط وزیر بهداشت

  آقای دکتر عین الهی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سلام و احترام نظر به طرح موضوع برقراری فوقالعاده خاص توسط کادر سلامت، آن هم ۲ بار در حضور آقای …

 • فوقالعاده خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کمیسیون تلفیق

  سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از پیشبینی برقراری ردیف فوقالعاده خاص کارکنان وزارت بهداشت و درمان در بودجه سال آینده خبر داد. لازم …

السابق
الرد على من العايدين والفايزين
التالي
سریال تو فوق العاده ای