ترندات

معنی حکایت عمر گران مایه

  در این بخش به پیام اخلاقی و خلاصه داستان حکایت عمر گران مایه فارسی ششم ابتدایی پرداخته ایم: اگر انسان کارش را خودش انجام دهد و از بقیه کمکی نخواهد، بهتر است. زیرا ممکن است کسانی باشند که در کار او مشکل ایجاد کنند و او را فریب دهند تا به مقصدش نرسد.

  magerta.ir › culture › literature › meaning-story-precious-life-sixth-persian

 • معنی حکایت عمر گرانمایه فارسی ششم صفحه ۹۲

  سلطان: پادشاه, تفته: گداخته ، داغ ; باری: خلاصه، به هر حال، در هر صورت، دست کم، حداقل، یک بار, گران مایه: گران بها ; توانگر: ثروتمند, صرف شد: سپری شد ; مشقّت: سختی …

 • معنی حکایت عمر گران مایه فارسی ششم ابتدایی

  سعدی در این حکایت به ما گوشزد میکند که در کارها به کسی وابسته نباشیم. از مزد و نتیجه تلاش خودمان استفاده کنیم که منت دیگران را نکشیم. با خدمت به دیگران و …

 • معنی حکایت عمر گران مایه فارسی ششم

  معنی: ای شکم گستاخ، با تکه نانی سر کن تا مجبور نشوی برای خدمت به هر کسی تعظیم کنی. معنی کلمات عمر گران مایه فارسی ششم. گرانمایه: باارزش زرّین: طلایی، چیزی که از …

 • معنی فارسی ششم حکایت درس13 عمر گران مایه
 • معنی حکایت ” عمر گران مایه ”

  معنی: انسان اگر با دستان خودش سختی بکشد و آهن را به خمیر تبدیل کند، بهتر از آن است که دست به سینه در خدمت پادشاه در بیاید. عمرِ گران مایه در این صرف شد / …

 • معنی حکایت عمر گران مایه فارسی ششم با معنی لغات و آرایه ها

  معنی: ای انسان حریص شکمو و زیاده خواه، با یک تکه نان سر کن و قانع باش تا مجبور نشوی برای خدمت به هر کسی تعظیم کنی. آرایه ادبی: ای شکم: تشخیص = شخصیت بخشی به شکم …

 • فارسی ششم حکایت درس سیزدهم عمر گران مایه
 • ?معنی کامل حکایت عمر گران مایه (ششم ابتدایی)?

  معنی کامل حکایت عمر گران مایه (ششم ابتدایی)?. دو برادر ، یکی خدمت سلطان کردی و دیگری به زور بازو نان خوردی. *معنی : دو برادر بودند که یکی برای پادشاه کار می …

السابق
فيديوهات تيك توك بدون علامه
التالي
تنزيل تطبيق تيك توك